Karaciğer Nakli

KARACİĞER NAKLİNDE KARACİĞER SİROZLU HASTADA NEDEN TİTREME VE ŞUUR BULANIKLIĞI OLUR ?