Özgeçmiş

 

1-Adı-soyadı: İlgin Özden
2-Doğum tarihi: 30-Haziran-1967
3-Ünvanı:  Profesör Doktor
4-Öğrenim durumu:
Şehit Kubilay İlkokulu’nu ve İstanbul Amerikan Robert Lisesi’ni bitirdim.

Derece                        Alan                            Üniversite                                                                Yıl
Lisans             Tıp                              İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi              1991
Uzmanlık        Genel Cerrahi           İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi             1996

Tamamladığı  uzmanlık tezi:

Özden İ. ,  ‘ Karaciğer-Safra Yolları Cerrahisinde Dinamik Karaciğer İşlev Testlerinin Yeri’, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi ,1996.

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde İmmünoloji doktora öğrencisiyim. Sınavlarımı başarıyla verdim; Prof. Dr. Günnur Deniz’in yönetiminde, karaciğer transplantasyonu immünolojisi alanında tez çalışmama başlayacağım.

5-Çalıştığı kurumlar-Akademik ünvanlar:           
Görev ünvanı                                                           Görev yeri                                         Yıl
Araştırma Görevlisi              İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi            1991-1996
Uzman Doktor                       İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi            1996-2002
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Doçent                                   İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi             2002-2008
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Profesör                                 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi             2008-
Genel Cerrahi Anabilim Dalı

            İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün görevlendirmesi ile, Temmuz 2000-Haziran 2001 (dahil) tarihleri arasında Nagoya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hepatopankreatobilier cerrahi alanında çalıştım. Kasım 2000-Haziran 2001(dahil) tarihleri arasında, aynı zamanda, Aichi Kanser Merkezi’nde, hepatopankreatobilier sistem hastalıklarında endoskopi uygulamaları alanında calıstım. Temmuz 2001- Agustos 2001(dahil)  tarihleri arasında Kyoto Üniversitesi’nde akrabadan karaciğer nakli konusunda, Haziran 2004-Temmuz 2004(dahil) tarihleri arasında Wisconsin Üniversitesi’nde pankreas nakli konusunda, Ekim 2005- Kasım 2005 (4 hafta süreyle)  tarihleri arasında yine Kyoto Üniversitesi’nde akrabadan karaciğer nakli konusunda çalışmalar yaptım.
2007 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Karaciğer Nakli Programı’nın sorumlusu oldum.

6-İdari görevler
İstanbul Tıp Fakültesi Dekan yardımcısı                                                      2009-2011
İstanbul Üniversitesi, Organ ve Doku Nakli Koordinatörü                        2011-  
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, Başhekim yardımcısı                          2013-             

7-Uluslararası dergilerde görevler
Yayın kurulu üyeliği
HPB (International Hepatopancreatobiliary Association’ın yayın organı)

Hakemlik
Annals of Surgery
Liver Transplantation
Turkish Journal of Gastroenterology
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery

                                                                                   
8-Bilimsel kuruluşlara üyelikler:

1-Türk Cerrahi Derneği
2-Türk Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Derneği
3-Türk Travma ve Acil Cerrahi Derneği
4-International Hepato-Pancreato-Biliary Association (IHPBA)

9-Ödüller:

1)TÜBİTAK tarafından düzenlenen lise öğrencileri arasında bilimsel proje yarışmasında biyoloji alanında üçüncülük (1983)
2)1983-1984 yıllarında TÜBİTAK lise bursiyeri
3)ÖSYM sınavında eşit ağırlıklı puanda Türkiye birinciliği (1984)
4)TÜBİTAK tarafından düzenlenen, üniversite öğrencileri arasında bilimsel proje yarışmasında tıp alanında birincilik (1989)

10-Yabancı diller:

İngilizce (Çok iyi)
Almanca (İyi)
Japonca (Başlangıç düzeyinde)